środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ogrodzenie z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Konstrukcja sztachety z PCV na plot i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Ploty PVC na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plotki plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak projektowane balustrady PVC na plot i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz